Vodstvo


OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:


Hiacinta Klemenčič, univ. dipl. kem., direktoricaČLANI ORGANA NADZORA:


predsednik

Jurij Klešnik

namestnik predsednika

Bojan Dejak

člana

Darjan Petrič in Miluška Kavčič