Vodstvo


OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:


mag. Hiacinta Klemenčič, univ. dipl. kem., direktoricaČLANI ORGANA NADZORA:


predsednik

Darjan Petrič

namestnica predsednika

Urška Gašperlin

člana

Bojan Dejak

Janez Čadež, predstavnik delavcev