Novice


45. SRRES Idrija 2021

8. 10. 2021 smo se udeležili srečanja rudarskih reševalnih enot Slovenije v Idriji, v okviru katerega sta bila strokovni posvet o rudarstvu, varnosti, zaščiti in reševanju ter skupna reševalna vaja rudarskih reševalcev »SRRES Idrija 2021 – Vaja POTRES«. Reševalne vaje sta se poleg reševalnih enot iz Idrije, Velenja, Trbovelj, Lendave in enote reševalnih psov iz Tolmina udeležila tudi dva reševalca RŽV. Rudarski inšpektorji in ekipa NMP Idrija so ocenili, da je praktična usposobljenost reševalcev dobra in da je bila vaja uspešna. CUDHg Idrija se zahvaljujemo za odlično organizacijo srečanja.Napisano: 09.10.2021

Rudnik Sitarjevec - primer dobre prakse

14. 5. 2021 smo si delavci RŽV, d.o.o. pod vodstvom Mojce Hauptman in Blaža Zarnika ogledali Rudnik Sitarjevec, Verica Sandevska pa nas je popeljala po Mestnem muzeju Litija. Predstavili so nam rezultate projekta MINE TOUR, Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma, ki so ga v sodelovanju z rudnikom Labin uspešno izvedli v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška.


Napisano: 17.05.2021

Poročilo za leto 2020

Skupna letna efektivna doza zaradi izpostavljenosti sevanju iz odlagališča Boršt v letu 2020 je 2,4 uSv za odraslega prebivalca, kar predstavlja manj kot 1 % avtorizirane mejne vrednosti.
Celotno poročilo strokovnega izvedenca za sevalno varnost Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana Žirovski vrh, odlagališče Boršt, Poročilo za leto 2020, lahko preberete na povezavi:

Poročilo ZVD 2020


Napisano: 22.04.2021

Koronski dan Zemlje 2021

Ob letošnjem dnevu Zemlje, ko zaradi epidemioloških razmer na rudniku ni obiskovalcev, vam v branje ponujamo jubilejno dvojno številko URANARJA, ki je bila izdana ob 60. obletnici odkritja urana v Žirovskem vrhu.

<div>
<p><a href="../../../../dokumentacija/Uranar65_66.pdf">Uranar</a></p>
</div>

UranarNapisano: 22.04.2021

Evidenčna naročila 2020

Matična št. Davčna št. Naročnik Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve precizne geodetske meritve 13.800 UL FGG
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje gradnje gradbena dela         10.550 Topos Hotavlje d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve podzemna voda - kem. in radiol. analize 7.564 Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve tekoči izpusti - kem. in radiol. analize 10.487 Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve vzdrževanje GPS 14.039 Geoservis d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve določanje U, Th, Ra, Po in Pb v tek. izp. 19.909 Institut Jožef Stefan
Napisano: 12.02.2021

60 let od odkritja urana v Žirovskem vrhu

29. maja 2020 je minilo 60 let od odkritja urana v Žirovskem vrhu. Odkritje v groedenskih klastitih Žirovskega vrha je zabeležil beograjski geolog Antonije Antonović, ustni viri pa povedo, da so ga že prej odkrili domači gozdarji.
Rudnik je na okroglo obletnico obiskalo osem samoiniciativnih praznovalcev v rudarskih uniformah. Organizirano praznovanje bomo pripravili, ko bodo razmere to dopuščale. Ob tem bo izšla tudi jubilejna številka Uranarja.


Napisano: 03.06.2020

Izpostavljenost prebivalstva sevanju iz virov RUŽV v letu 2019

Skupna letna efektivna doza zaradi izpostavljenosti dodatnemu sevanju iz rudnika urana v Žirovskem vrhu v letu 2019 je ocenjena na 0,08 mSv za odraslega prebivalca oz. 0,09 mSv za kmeta (zaokroženo, prispevek vode ni upoštevan), kar predstavlja približno 30 % avtorizirane mejne vrednosti. (J. Rojc in H. Klemenčič, Letno poročilo o izvajanju varstva pred IO sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2019, RŽV, d.o.o., Todraž, marec 2020)


Napisano: 14.04.2020

Odpoved delu prejemkov nadzornega sveta

V skladu s priporočilom Slovenskega državnega holdinga, d.d. o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta so vsi štirje člani Nadzornega sveta RŽV, d.o.o. podali ustrezne izjave o odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.


Napisano: 07.04.2020

Evidenčna naročila 2019

MATIČNA ŠT. DAVČNA ŠT. NAROČNIK PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA VRSTA PREDMETA NAVEDBA PREDMETA VREDNOST BREZ DDV
V EUR
IZBRANI PONUDNIK
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve precizne geodetske meritve 19.600 UL FGG
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje gradnje pripravljalna gradbena dela - piezometri             14.114 Topos Hotavlje d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve podzemna voda - kem. in radiol.  analize 12.531 Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve tekoči izpusti - kem. in radiol.  analize 11.567 Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje gradnje gradbena dela prestavitev AMP 19.042 Topos Hotavlje d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje gradnje elektroinstal. dela prestavitev AMP 19.982 Elektro Primožič d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje storitve geol. in hidrogeol. nadzor 18.986 GEO-AQUA d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje blago registratorji za piezometre 14.419 Eltratec d.o.o.
5159709000 76675424 RŽV, d.o.o. splošno področje blago oprema AMP 11.000 Robotina d.o.o.Napisano: 23.01.2020

Povzetek letnih poročil o varstvu pred IO sevanji in ocena vplivov na okolje za leto 2018

Na spodnji povezavi si lahko preberete povzetek letnih poročil za leto 2018:
Povzetek letnih poročil o varstvu pred IO sevanji in ocena vplivov na okolje za leto 2018Napisano: 28.05.2019

Stran:
  • 1
  • 2